دلنوشته های کاربران برای شیرین خانم ترکمندی

عینک دوستان میتوانند دلنوشته ها و حرف های خود را برای

قلب خانم ترکمندی قلب به آدرس ایمیل من (alimax.centerair@gmail.com)

فرستاده ، تا در بخش " دلنوشته های دوستان " قرار دهم . عینک

 

[ ۱۳٩٠/٤/٢٦ ] [ ۳:٢۸ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]