مصاحبه ...ع با شیرین ترکمندی

در این قسمت گفتگوی خیالی خودم با سرکار خانم

قلب شیرین ترکمندی قلب را قرار داده ام که خواندن آن خالی از

لطف نیست . هر مطلب جدیدی که قرار میدهم به آن امید است

که از نظر خود قلب شیرین خانم قلب هم مطلع شویم ولی خب

وقتی ایشون برای حضور در برنامه و جلوی دوربین اینقدر ناز

میکنند ، از وبلاگ ما چه توقعی می رود ؟! 

گفتگو در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٢٤ ] [ ٢:٥۱ ‎ق.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 7 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱۳ ] [ ٤:٥٤ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 6 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱۳ ] [ ٤:۳٧ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 5 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱۳ ] [ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 4 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱۳ ] [ ۳:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 3 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱۳ ] [ ۳:٤۱ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 2 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱۳ ] [ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

طلوعی دیگر از شیرین خانم ( بخش 1 )

ماچ برنامه طلوع 9 . 5 . 90 بار دیگر شاهد حضور تک ستاره

مجری سیما ، قلب شیرین ترکمندی قلب بود که با حضور خود ،

طلوعی شاداب و پرمحتوا و متفاوت از دیگر طلوع ها را به دیدگان

بینندگان سیما و این برنامه رساند . ماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱٠ ] [ ٤:۱٠ ‎ق.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

نامه و دلنوشته ای از " ...ع " به شیرین خانم

من این نامه یا هر چیزی که شما اسمشو میذارین را نوشتم تا

بخوانید و جواب تمام سوالاتونو بگیرید و اگر یه روزی 

قلب شیرین خانم قلب هم به اینجا سری زد ، بدونه که داستان از چه

قراره و قراره چگونه رقم بخوره .

خواندن نامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۱٠ ] [ ۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 8 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

ماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلب

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٥:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 7 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

قلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویققلبتشویق

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٥:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

روری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 6 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

ماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچ

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٥:٠۸ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 5 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

متفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلبمتفکرقلب

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٤:٥۳ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 4 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

ماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکتماچساکت

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٤:۳٩ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 3 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

ساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلبساکتقلب

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٤:٢٥ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 2 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

چشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمکچشمک

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/٤ ] [ ٤:۱٠ ‎ب.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]

مروری بر حضور شیرین در شبکه 4 سیما ( بخش 1 )

خیال باطل شما در این قسمت میتوانید مروری داشته باشید بر عکس

های قلب شیرین خانم قلب در " خبر علمی ، فرهنگی ، هنری " و

" اخبار 20 " شبکه 4 سیما که برای مدتی به این دو خبر ، روح و

طراوت خاصی بخشیده بودند . خیال باطل

 

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

ادامه عکس ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٥/۳ ] [ ۱:٤٢ ‎ق.ظ ] [ ☼ علــــے ( ...ع ) ☼ ]